Not foaming ALKALINE CLEANER 10L

Koncentrovano alkalno sredstvo za čišćenje sa aktivnim hlorom (za profesionalnu upotrebu)

NOT FOAMING ALKALINE CLENER je koncentrovano alkalno sredstvo za  uklanjanje naslaga prljavštine od masnoća i belančevina.Ima odlične sposobnosti emulgovanja, kao i dezinfekciono dejstvo, zbog visokog sadržaja aktivnog hlora.

Koristi se za čišćenje u kuhinjama, unutrašnjosti transportnih vozila, transportnih sanduka, kolica i posuda u preradi mesa, lodni, noževa, čizama i kecelja.

  • fosfonati <5%
  • natrijum hipohlorit (rastvor…% Cl aktivan)
  • kalijum hidroksid
  • natrijum silikat

Primenjuje se u koncentraciji 0,5-3% (50-300 ml:10 l vode).Posle pranja, isprati vodom.

Kanister od 10 l