Control foaming ACID CLEANER 10L

Koncentrovano kiselo sredstvo za čišćenje (za profesionalnu upotrebu)

CONTROL FOAMING ACID CLEANER je koncentrovano kiselo sredstvo na bazi fosforne kiseline za  uklanjanje mineralnih nečistoća, nečistoća od masnoća i belančevina.Sredstvo ima kontrolisanu penu.

Sredstvo je namenjeno za upotrebu u proizvodnji hrane i industriji pića, a posebno za čišćenje štapova za sušenje trajne i polutrajne robe, tankova, posuda, cevi, cevovoda i drugih delova opreme.Preporučuje se primena i na nerđajućem čeliku i aluminijumu.Preporučuje se i kao sredstvo za čišćenje u kontinulanim sistemima.

  • fosforna kiselina >25%
  • 2-butoksietanol
  • mlečna kiseina
  • nejonski surfaktant 5-15%

Sredstvo naneti i ostaviti da deluje, vreme delovanja zavisi od područja primene. Posle pranja, isprati sa vodom.

Područje primene Koncentracija Temperatura Vreme delovanja
Kontinualni sistemi 0,3-0,7% 50-60oC U zavisnosti od ciklusa mašina.
Cevovodi, tankovi za mešanje, posude kao i druga oprema u prehrambenoj industriji 0,5-1,0% 50-80oC 5-15 minuta

Kanister od 10 l/12 kg