Multi Alkaline CLEANER 10L

Tečno alkalno sredstvo sa aktivnim hlorom za pranje i dezinfekciju penom
(za profesionalnu upotrebu)

MULTI ALKALINE CLEANER je koncentrovano tečno sredstvo na bazi alkalija, sa aktivnim hlorom, za pranje, čišćenje i dezinfekciju jako zaprljanih površina sa masnoćama i belančevinama.Sredstvo se koristi u prehrambenoj industriji (mesna industrija, industrija mleka i mlečnih proizvoda, industrija pića…).

  • fosfonati <5%
  • anjonski surfaktant 5-15%
  • amfoterni surfaktant 5-15%
  • natrijum hipohlorit (rastvor…% Cl aktivan)
  • natrijum hidroksid
  • natrijum silikat

Sredstvo (2-6%) naneti u obliku pene.Ostaviti da deluje 10-15 minuta i isprati vodom (40-600 C), da bi se u potpunosti  odstranili ostaci nečistoća i pene.

Kanister od 10 l/11 kg