Politika sistema menadžmenta kvalitetom

Samo zadovoljni korisnici se vraćaju ponovo kupovati – a redovnom kupovinom naših proizvoda osiguravaju dugoročni opstanak MULTI-COMMERCE DOO, a samim tim i stabilnu egzistencijalnu osnovu svim zaposlenima u firmi.

Razvoj i proizvodnja sredstava za dezinfekciju (biocida), sredstava za pranje i dezinfekciju i hemikalija za bazene se sprovodi uz zadovoljenje ne samo zahteva, već i neiskazanih očekivanja korisnika. Osiguranje kvalitetnih i bezbednih proizvoda ali i dobrobiti i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zaposlenih te očuvanje životne sredine su najveće vrednosti za uspeh MULTI-COMMERCE DOO.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva uspostavili smo i primenjujemo integrisan menadžment sistem u skladu sa savremenim upravljačkim standardima, što podrazumeva:

 • Usmerenost na zahteve i očekivanja kupaca pružanjem bezbednih i kvalitetnih proizvoda, uz poštovanje ugovorenih specifikacija i zakonskih zahteva.
 • Poštovanje svih relevantnih propisa u poslovanju preduzeća;
 • Stručnost, etičnost i odgovornost svih zaposlenih – jer se samo profesionalnim radom mogu postići rezultati..
 • Obavezu rukovodstva da određuje takve poslovne ciljeve koji podržavaju navedeno opredeljenje, i da osiguraju takvo interno okruženje, u kojem zaposleni mogu u potpunosti da učestvuju u ostvarivanju poslovnih ciljeva firme;
 • Uključivanje svih zaposlenih u ostvarenje ciljeva firme i brigu o njihovom zdravlju i bezbednosti uz osposobljavanje, obrazovanje i motivaciju zaposlenih.
 • Razumevanje i upravljanje aktivnostima kao procesima i poštovanje značaja i legalnosti procesa i njihovih aktivnosti, jer „lanac je toliko jak, koliko je jaka najslabija karika u lancu“;
 • Svestan i neprekidan rad na poboljšavanju bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, zaštite životne sredine, sa akcentom na očuvanju životne sredine, racionalno korišćenje prirodnih resursa, unapređenje ukupnih performansi organizacije uz održivi razvoj;
 • Praćenje i analizu postignutih učinaka, identifikovanje, istraživanje i otklanjanje nastalih neusaglašenosti i preduzimanje mera za prevenciju mogućih uzroka neusaglašenosti sprovođenjem planiranih i kontrolisanih promena.
 • Odlučivanje na osnovu činjenica, jer prave odluke se mogu doneti samo na bazi konkretnih podataka i pouzdanih informacija;
 • Izgradnju uzajamno korisnih, partnerskih odnosa sa svima, jer dugoročan uspeh se ne može ostvariti bez uspešnih i pouzdanih poslovnih partnera – vodeći računa o uticaju na životnu sredinu svih koji rade za ili u korist naše firme.
 • Posvećenost zaštiti životne sredine, uz održivi razvoj, prevenciju zagađenja i optimalno korišćenje prirodnih resursa.
 • Razumevanje, uvažavanje i korišćenje međusobnih veza različitih procesa, tj. sistemskim pristup u efikasnijem i efektivnijem postizanju ciljeva;

Subotica 01.05.2021

Direktor
Dejan Brajkov