Quick Jav Tablete 1kg

QUICK JAV TABLETE NATRIJUM DIHLOROIZOCIJANURAT DIHIDRAT

Tablete za opštu dezinfekciju predmeta i površina

OUICK JAV  TABLETE prečnika 20 mm/3 g, su  sredstvo za opštu dezinfekciju predmeta  i površina, koriste se u zdravstvenim ustanovama i veterini, prehrambenoj  industriji, ugostiteljstvu i turizmu, uslužnim delatnostima, objektima javne higijene, školama, vrtićima, prehrambenoj  industriji, domaćinstvu.

100 g tableta sadrži:

  • 100 g natrijum dihloroizocijanurat dihidrata

Opšta dezinfekcija predmeta i površina
Opšta dezinfekcija vrši se rastvaranjem 1 tablete u 10 litara vode, što daje 150 mg slobodnog aktivnog
hlora. Kod velikih zagađenja, upotrebljava se 2-4 tablete na 10 litara vode. Posle dezinfekcije, ne vrši se ispiranje površina. Površine treba ostaviti 5 minuta, da preparat deluje.
Načini dezinfekcije
Dezinfekcija uranjanjem, brisanjem ili prskanjem sa pripremljenim rastvorom za dezinfekciju.
Dezinfekcija pribora za jelo i piće
U bolnicama, ugostiteljstvu i javnoj higijeni, dezinfekcija je naročito praktična i efikasna. U sudoper se sipa 10 litara mlake vode i ubaci 1 tableta. Nakon nekoliko minuta, potapati u njega, najpraktičnije, u plastificiranim košarama, prethodno oprani pribor (čaše, kašike, viljuške, noževi, tanjiri). Dezinfekcija je završena posle 5 minuta. Isti rastvor traje 8 sati, dovoljan je za oko 200 predmeta. Ispiranje nije potrebno.
Dezinfekcija u zdravstvenim ustanovama i prehrambenoj industriji
Dezinfekcija u zdravstvenim ustanovama i bolničkim sredinama se vrši sa rastvorom jedne tablete u 10 litara vode, prebrisavanjem, uranjanjem ili prskanjem: podova, zidova, sanitarnih čvorova, kreveta, rublja i noćnih posuda, kao i svega što ne korodira.
Dezinfekcija podova zaprljanih sa izlučevinama i mrljama od krvi, koristi se 2-4 tablete na 10 litara vode, u trajanju od 60 minuta.
Dezinfekcija u prehrambenoj industriji vrši se istovremenim dodavanjem dezinfekcionog sredstva u sredstvo za čišćenje. Pri odstranjivanju organske nečistoće, vinskog i pivskog kamenca, crvene boje vina i sokova iz buradi, kanistera, flaša, dodaje se 1-2 tablete na 10 litara rastvora, za potpunu dezinfekciju.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se za oko 5 minuta.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-467/2010-03

PE boca od 1 kg (kataloški broj: 8)