70% Etil Alkohol 100ml

70% ETIL ALKOHOL, koristi se za higijensku i hiruršku dezinfekciju zdrave kože ruku; za dezinfekciju površina koje nisu u direktnom kontaktu sa hranom u domaćinstvima, objektima javnog zdravlja, drugim javnim i industrijskim objektima, uključujući i bolnice; uključujući i dezinfekciju opreme, ambalaže, pribora za jelo, koji dolaze u kontakt sa hranom.

100 g rastvora sadrži:

  • 67 g etil alkohola

Za tretiranje površina, nanosi se 10 ml po m2, raspršivanjem iz boce sa raspršivačem ili se sipa direktno iz boce sa čepom, na čistu tkaninu (tufer, vatu, gazu i sl), pa se tako nakvašenom tkaninom ravnomerno rasporedi po površini i ostavi da deluje 2 minute. Za dezinfekciju zdrave kože ruku, nanosi se 2-3 ml, utrljava u kožu i ostavi da deluje 2 minute. Ne ispirati vodom.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se za manje od 2 minute.
Deluje na:Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonellae Typhimurium, Candida albicans, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-3189/2019-03

PE boca od 100 ml sa raspršivačem (kataloški broj: 10)
PE boca od 100 ml bez raspšivača (kataloški broj: 10/a)
PE boca od 1000 ml (kataloški broj: 13)
Kanister od 5 l (kataloški broj: 9)