Hlorni granulat 1 kg

NATRIJUM DIHLOROIZOCIJANURAT DIHIDRAT T-GRANULAT

NDI T-GRANULAT je sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima i vode za piće u cisternama i bunarima. T-granulat je hlorni preparat, pH neutralan, rastvara se veoma brzo, bez taloga, pa se primenjuje u vodama različitog kvaliteta.

100 g granulata sadrži:

  • 100 g natrijum dihloroizocijanurat dihidrata

Dezinfekcija vode u bazenima
Šok hlor tretman vode: Kod prvog punjenja bazena za kupanje sa vodom, mora se izvršiti šok hlor tretman vode sa povećanom količinom hlornog granulata (Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat T-granulat) u količini od 100 do 150 g/10 m³ vode. U plastičnu posudu sipati toplu vodu i rastvoriti granulat. Pripremljeni rastvor sipati na više mesta, po bazenu. Šok hlor tretman vršiti uveče, kad nema kupača. Nakon šok hlor tretmana, potrebno je održavati optimalan kvalitet vode sa 10-20 g T-granulata na 10 m³ vode, svakodnevno. Osnovni preduslov je da pH vode u bazenu bude od 7,2-7,6. Kupanje početi sutradan, kada se merenjem ustanovi da je nivo hlora ispod 1 mg/l.
Dezinfekcija vode u javnim bazenima
Dezinfekcija se vrši preko mernih pumpi, automatski, rastvorom T-granulata. U pogodnom rezervoaru, rastvoriti 2,5-3 kg T-granulata u 100 litara vode, bez preteranog mešanja. Merni instrument pumpe podesiti tako, da se dozira 0,5 kg T-granulata (oko 20 litara rastvora) na 100 m³ vode u bazenu, dnevno.
Ako je broj kupača veliki i visoka temperatura, povećati dodavanje za 50% rastvora, dnevno.
-Uvek održavati nivo slobodnog hlora oko 1 mg/l.
-Pri novom punjenju vode, vrši se samo dezinfekcija sistema filtera sa 0,04% rastvorom T-granulata (20 g T-granulata u 50 litara vode).
Dezinfekcija vode za piće
Za dezinfekciju vode u cisternama i bunarima, dodaje se 2 g T-granulata na m³ vode. Voda je pogodna za piće nakon 15-30 minuta.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se za oko 5 minuta.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-469/2010-03

PE boca od 500 g
PE boca od 1 kg
Kantica od 5 kg