MULTI WINTER SLEEP 1000ml

MULTI WINTER SLEEP je biocidni proizvod koji se koristi za dezinfekciju vode u bazenu i za sprečavanje razvoja algi tokom zimskog perioda (PT2). Preporučuje se za spoljne bazene.

  • kvaternarna amonijum jedinjenja
  • alkil (C12-16) dimetilbenzil
  • amonijum hlorid
  • C12-16-ADBAC  20%

Na kraju letnje sezone, prvo podesiti pH vrednost vode na 7,2 – 7,6, koristeći pH minus granulat ili pH plus granulat.Nakon podešavanja pH vrednosti vode, uraditi hlorisanje vode.Dodati 15 g biocidnog proizvoda, natrijumdihloroizocijanurata dihidrata T-granulata (hlornog granulata), na m3 vode.Posle hlorisanja vode, bazen ne koristiti.Voditi računa da je maksimalna dozvoljena koncentracija slobodnog (rezidualnog) hlora do 0,5 mg/l.

Sledećeg dana dodati 500 ml MULTI WINTER SLEEP-a na 10 m3 vode i uključiti sistem filtracije  6-12 h.

Preporuka:Tretiranje vode treba uraditi kada je temperature vode ispod 15 oC.Korišćenje MULTI

WINTER SLEEP-a ne sprečava smrzavanje vode u bazenu. Bazen preko zime svakako treba pokriti.

PE Boca od 1000ml

Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-1942/2023-03