MULTI POOL LINE CLEANER 750ml

Sredstvo za uklanjanje linije i masnoća sa zidova bazena

  • anjonski surfaktant <5%
  • EDTA i njene soli <5%
  • natrijum hidroksid
  • natrijum silikat
  • etil alkohol
  • 2-butoksietanol

Sredstvo naneti na površine, ostaviti da  deluje 10-15 minuta, izribati četkom i isprati vodom.

PE boca od 750 ml sa raspršivačem