Multi Acid CLEANER 10L

Koncentrovani tečni čistač na bazi fosforne kiseline
(za profesionalnu upotrebu)

MULTI ACID CLEANER je koncentrovano sredstvo za uklanjanje kamenca svih vrsta, masnoća i belančevina.Zahvaljući svom sastavu, omogućava stvaranje emulzije sa mastima i nečistoćama, a uklanja i bakterije, gljivice i ostale mikroorganizme.

  • fosfonati <5%
  •  nejonski surfaktant 5-15%
  • anjonski surfaktanti 5-15%
  •  fosforna kiselina >25%
  • L (+) mlečna kiselina

Sredstvo upotrebiti kao penu ili prskanjem pod visokim pritiskom.Pogodno je za čišćenje mašina i celog celog pogona, u mesnoj industriji.Može se upotrebiti za ručno pranje i uranjanje, npr. kalupa za šumke. Može se koristiti i u bazenima za kupanje.Posle pranja sa vodom, očišćene površine brzo se suše.

Područje primene Koncentracija Temperatura Vreme dejstva Upotreba
Mašine, podovi, zidovi od
pločica, rezervoari, utovarne
rampe, stolovi za rad sa mesom,
mašine za mlevenje mesa,
prostorije za dimljenje, čišćenje bazena
za kupanje i skidanje kamenca
3-5% 30o-50o C 5-10 minuta pena
1-2% 30o-60o C 2-5 minuta visoki pritisak
1-1,5% 30o-20o C 5-20 minuta ručno
5-10% 30o-60o C max. 12 sati uranjanje

Kanister od 10 l/13 kg