Bradophen H-Asepsol 5l

Detergentni dezinficijens za površine i posuđe

Bradophen H je bezbojna tečnost, sredstvo za čišćenje i dezinfekciju uređaja i perivih površina koje su u direktnom kontaktu sa hranom u domaćinstvima, objektima javnog zdravlja, drugim javnim i industrijskim objektima, uključujući i bolnice.

100 g rastvora sadrži:

  • 5 g kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil, hloridi

Koristi se 2% razblaženi rastvor sa vodom, kao univerzalno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. Ne sme se mešati sa sapunima, anjonskim detergentima.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se posle 2 minute.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-468/2010-03

PE boca od 1000 ml (kataloški broj: 7)
Kanister od 5 l (kataloški broj: 7/a)