Alga Stop – BRADOPHEN H 1000ml

Baktericid, fungicid, algacid

ALGA STOP je bezbojna tečnost, sredstvo za dezinfekciju i sprečavanje stvaranja algi u bazenima za kupanje. Može se mešati sa svim jedinjenjima hlora, koja se koriste za bazen. Pogodan je kao 1% rastvor za čišćenje i dezinfekciju kabina za presvlačenje, rešetki za noge, kao i svih ostalih površina.

100 g rastvora sadrži:

  • 9,9 g kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil, hloridi

Pre punjenja bazena napraviti rastvor od 200 ml Bradophena H u 10 litara vode, pa sa tim rastvorom prebrisati dno bazena i zidove, zatim napuniti bazen sa vodom.
– Izvršiti šok tretman vode sa hlornim T-granulatom.
– Posle 48 sati dodati 200-400 ml Bradophena H na 10 m³ vode.
– Posle 7 dana dodati 50-100 ml Bradophena H na 10 m³ vode, nedeljno.

Efikasno mikrobicidno dejstvo na patogene mikroorganizme postiže se posle 2 minute.
Broj rešenja za stavljanje biocidnog proizvoda u promet: 532-01-468/2010-03

PE boca od 1000 ml